عناوین سایت
آمار بازدید

مجموع بازدیدها 133322
سرویس E-mail
متن HTML

 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط در رشته آب و کشاورزی، پایه 5 و به شرح زیر واگذار نماید. علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول 1/12/90 تا پایان وقت اداری مورخ 7/12/90 اسناد مناقصه را از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات دریافت نمایند.
1- تضمین شرکت در مناقصه برابر جدول زیر طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی تهیه و ارائه گردد.(درقالب ضمانتنامه بانکی)
2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 18/12/90 و گشایش پیشنهادات در ساعت 9 صبح مورخ 22/12/90 می باشد.
3- برآورد اولیه طبق جدول زیر و برمبنای فهرست بهای منابع طبیعی و آبخیزداری سال 1388 می باشد.
4- مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادات است.
5- محل دریافت اسناد پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، تحویل و گشایش پیشنهادات، امور قراردادهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام به نشانی: میدان دفاع مقدس، با کد پستی: 54753-69314 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه یا با شماره 5-08412227003 امور قراردادها تماس حاصل نمائید.

ردیف
عنوان پروژه
محل اجرای پروژه
تضمین شرکت در مناقصه(ریال)
برآورد اولیه(ریال)
1
سنگی ملاتی
حوزه گلان شهرستان مهران
9,500,000
1,000,000,000
2
گابیون بندی و خشکه چینی
حوزه عباس آباد شهرستان دره شهر
8,000,000
700,000,000

 
درج آگهی نوبت دوم پروژهای مذکور در روزنامه صاحب قلم به شماره 1788 مورخ 3/12/90 می باشد.
اوقات شرعی