جلسه هم انديشي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ايلام با سازمان هاي مردم نهاد و دوستداران طبيعت در فرمانداري دره شهر برگزار شد. جلسه هم انديشي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ايلام با NGO ها و مراكز علمي و تحقيقاتي با حضور فرماندار دره شهر، رئيس مركز تحقيقات منابع طبيعي و آبخيزداري، اعضاي هيئت علمي دانشگاه ايلام و نمايندگان تشكل هاي مردمي دوستدار طبيعت در محل فرمانداري دره شهر برگزار شد...
کارشناسان فائو از جنگل های استان ایلام بازدید کردند گروهی از مشاورین بین‌الملی فائو و کارشناسان و متخصصین حوزه جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با هدف بررسی خشکیدگی درختان بلوط زاگرس به استان ایلام سفر کردند...
اخبار
جلسه هم انديشي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ايلام با سازمان هاي مردم نهاد و دوستداران طبيعت در فرمانداري دره شهر برگزار شد. جلسه هم انديشي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ايلام با NGO ها و مراكز علمي و تحقيقاتي با حضور فرماندار دره شهر، رئيس مركز تحقيقات منابع طبيعي و آبخيزداري، اعضاي هيئت علمي دانشگاه ايلام و نمايندگان تشكل هاي مردمي دوستدار طبيعت در محل فرمانداري دره شهر برگزار شد...
کارشناسان فائو از جنگل های استان ایلام بازدید کردند گروهی از مشاورین بین‌الملی فائو و کارشناسان و متخصصین حوزه جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با هدف بررسی خشکیدگی درختان بلوط زاگرس به استان ایلام سفر کردند...
آقای مهندس ولی اله طولابی سرپرست هیئت بسکتبال استان شد به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام: ولی‌الله طولابی از کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام به عنوان سرپرست هیئت بسکتبال استان ایلام منصوب شد...
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان بر همکاری منابع طبیعی و نیروی انتظامی در جهت حفظ منابع طبیعی تأکید کرد سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام همکاری اداره کل منابع طبیعی و نیروی انتظامی استان را موجب کاهش تخریب اراضی ملی در استان اعلام کرد و گفت: همکاری نیروی انتظامی استان راهگشا است...
سرپرست جدید منابع طبیعی و آبخیزداری استان:آبخیزداری احیاء می‌شود/سیلاب‌ها تاکنون از دست رفته‌اند سرپرست جدید منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: در دوره مدیریت جدید جنگل کاری‌های دوره گذشته را ادامه می‌دهیم، با این تفاوت که با همین سرعت و جهش بحث حفاطت و آبخیزداری که به فراموشی سپرده شده، را احیاء خواهیم کرد...
معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور:وضعیت آب‌های زیززمینی بحرانی است/مدیریت دولتی منابع طبیعی جوابگو نیست معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: منابع طبیعی به شدت تهدید شده و وضعیت سفره‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها بحرانی است...
جلسه هم انديشي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ايلام با سازمان هاي مردم نهاد و دوستداران طبيعت در فرمانداري دره شهر برگزار شد. جلسه هم انديشي مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ايلام با NGO ها و مراكز علمي و تحقيقاتي با حضور فرماندار دره شهر، رئيس مركز تحقيقات منابع طبيعي و آبخيزداري، اعضاي هيئت علمي دانشگاه ايلام و نمايندگان تشكل هاي مردمي دوستدار طبيعت در محل فرمانداري دره شهر برگزار شد...
کارشناسان فائو از جنگل های استان ایلام بازدید کردند گروهی از مشاورین بین‌الملی فائو و کارشناسان و متخصصین حوزه جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با هدف بررسی خشکیدگی درختان بلوط زاگرس به استان ایلام سفر کردند...
آقای مهندس ولی اله طولابی سرپرست هیئت بسکتبال استان شد به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام: ولی‌الله طولابی از کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام به عنوان سرپرست هیئت بسکتبال استان ایلام منصوب شد...
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان بر همکاری منابع طبیعی و نیروی انتظامی در جهت حفظ منابع طبیعی تأکید کرد سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام همکاری اداره کل منابع طبیعی و نیروی انتظامی استان را موجب کاهش تخریب اراضی ملی در استان اعلام کرد و گفت: همکاری نیروی انتظامی استان راهگشا است...
سرپرست جدید منابع طبیعی و آبخیزداری استان:آبخیزداری احیاء می‌شود/سیلاب‌ها تاکنون از دست رفته‌اند سرپرست جدید منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: در دوره مدیریت جدید جنگل کاری‌های دوره گذشته را ادامه می‌دهیم، با این تفاوت که با همین سرعت و جهش بحث حفاطت و آبخیزداری که به فراموشی سپرده شده، را احیاء خواهیم کرد...
معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور:وضعیت آب‌های زیززمینی بحرانی است/مدیریت دولتی منابع طبیعی جوابگو نیست معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: منابع طبیعی به شدت تهدید شده و وضعیت سفره‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها بحرانی است...
اوقات شرعی
آب و هوا

وضعیت کنونی: نسبتا صاف
32 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: صاف
حداقل دما:31 حداکثر دما:45

پیشخوان روزنامه ها