پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - قوانین مربوط به اصلاح جرایم نقدی قطع، ریشه کنی و سوزاندن درختان
آخرین اخبار
پیگیری فرم ها
کد رهگیری
آمار بازدید
بازدید روز : 12861
بازدید کل : 304840
آخرین بروزرسانی:
27 بهمن 1397 10:27
بازدید : 458 23 دی 1396 11:41 شماره :46052

قوانین مربوط به اصلاح جرایم نقدی قطع، ریشه کنی و سوزاندن درختان
 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/8/96 به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) قانون مجازات اسلامی _ مصوب 1392 تصویب کرد:

میزان جرایم مندرج در مواد (42)، (43)، (44)، (46) و (50) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع _ مصوب 1346 با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و تصویب نامه شماره 42127/ ت 25046 ه مورخ 28/7/1382 لغو می شود:

الف- در ماده (42):

1-    جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال تا سه میلیون و هفتصدو پنجاه هزار (3750000) ریال به شرح زیر می باشد.

1-1-        نهال درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3750000) ریال.

1-2-        نهال درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار (2250000) ریال.

1-3-        نهال درختان سایر گونه ها، یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال.

2-        جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون(30000000) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (75000000)ریال به شرح زیر می باشد:

2-1-        درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371- و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (75000000) ریال.

2-2-        درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52500000) ریال

2-3-        درختان سایر گونه ها، سی میلیون (30000000) ریال

ب- در ماده (43):

میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (6000000) ریال تا پانزده میلیون (15000000) ریال به شرح زیر می باشد:

1-    بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (6000000) ریال.

2-    بریدن و ریشه کن کردن درختچه های مناطق بیابانی و کویری پانزده میلیون (15000000) ریال.

پ- در ماده (44): جریمه نقدی چرانیدن بز در جنگل ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است، چهارمیلیون و هشتصد هزار (4800000) ریال برای هر رأس بز می باشد.

ت- در ماده (46):unicode-bidi:embed'>جریمه نقدی کت زدن یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (30000000) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (75000000) ریال به شرح زیر می باشد:

1-    درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (75000000) ریال.

2-    درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52500000) ریال.

3-    درختان سایر گونه ها، سی میلیون (30000000) ریال.

         ث- در ماده (50):

جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل های سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره (2) ماده (2) قانون ملی شدن جنگل ها که توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهادکشاورزی اعلام می شود محاسبه خواهد شد.

 
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
اوقات شرعی
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

پیشخوان روزنامه ها